ASCII-art text

Input values:
Návod k použití

Do pole black zapište všechny různé znaky, které se použijí pro vykreslení černých bodů písmen, do pole white napište znaky pro okolí. Pole space udává počet fyzických mezer mezi písmeny.

Do pole text napište i víceřádkový text, který chcete převést do ASCII-artu a nakonec klikněte na tlačítko ascii-art it!.

Pod formulářem si ještě vyzkoušejte, jak vaše kombinace černých a bílých znaků vypadá v různých písmech. Při volbě proporčního písma bude text někdy nečitelný.

Pěkné kombinace:
ASCII-art text | (c) zby.cz '05