Matematická pyramida

Zde zadejte čísla oddělená čárkou:


Vytvoří se matematická pyramida vzniklá součtem po dvou členech, číslo na vrcholu je dvounásobek součtu základů.

Matematická pyramida | (c) Pif '05