Old website — for up-to-date microsite click on zby.cz below

Instalace Mapniku na Debian/sid

Jsou to spíše moje poznámky z mé instalace, ale třeba se budou hodit. Dole jsou nějaké divné chyby. Pokud je tento text poškozený, zde je originál.

(These are just my installation notes on setting up mapnik on Debian/sid squeeze, if intersted in my notes, maybe try translate.google.com)

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mapnik/Installation

velmi zajímavý zdroj (anglicky od Radka Bartoně):

http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Custom_OpenStreetMap_Rendering_-_OpenTrackMap_Experience

# useradd osm

Nainstalovat Postgis

> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik/PostGIS#For_Debian_etch_.28onwards.29

> nastavení - /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf
shared_buffers = 128MB        # dávám 64, default 24
checkpoint_segments = 20
maintenance_work_mem = 256MB  # dávám 64, default 16

> databáze + postgis — odpověď všechny ne, příkazy vyvolat zvlášť!
su - postgres
createuser osm
createdb -E UTF8 -O osm gis
createlang plpgsql gis
psql -d gis -f /usr/share/postgresql-8.3-postgis/lwpostgis.sql
echo “ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO osm; ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO osm;” | psql -d gis

Nainstalovat mapnik

apt-get install python-mapnik
nebo
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik/Installation

+ apt-get install imagemagick

apt-get install osm2pgsql
nebo
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql

VERSION=http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/export/osm2pgsql/Makefile

nastavit projekci:
echo “INSERT INTO spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text)VALUES (900913,’EPSG’,900913,’PROJCS["WGS84 / Simple Mercator",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984", 6378137.0, 298.257223563]],PRIMEM["Greenwich", 0.0],UNIT["degree", 0.017453292519943295],AXIS["Longitude", EAST],AXIS["Latitude", NORTH]],PROJECTION["Mercator_1SP_Google"],PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],PARAMETER["central_meridian", 0.0],PARAMETER["scale_factor", 1.0],PARAMETER["false_easting", 0.0],PARAMETER["false_northing", 0.0],UNIT["m", 1.0],AXIS["x", EAST],AXIS["y", NORTH],AUTHORITY["EPSG","900913"]]’,'+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs’);” | psql -d gis

Stáhnout osm soubor a naloadovat data

wget http://download.geofabrik.de/osm/europe/czech_republic.osm.bz2
nebo
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik#DataSets

osm2pgsql -m -d gis czech_republic.osm.bz2
… RAM: 330mb, čas cca 15minut - Node(4920k) Way(387k) Relation(4k)

cd ~
svn checkout http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik

wget http://tile.openstreetmap.org/world_boundaries-spherical.tgz
wget http://tile.openstreetmap.org/processed_p.zip
wget http://tile.openstreetmap.org/shoreline_300.tar.bz2

tar xzf world_boundaries-spherical.tgz
unzip processed_p.zip
mv coastlines/* world_boundaries/
rmdir coastlines
tar xjf shoreline_300.tar.bz2 -C world_boundaries
mv world_boundaries/ mapnik/
cd mapnik/

REnder

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik#Rendering_with_Mapnik

Můj generate_tiles.py pro čechy
minZoom = 8
maxZoom = 16
bbox = (14.05,49.849, 14.815,50.325)
render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, minZoom, maxZoom , “Praha”)

WMS Server

Zajímave: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WMS

Mapnik ho už obsahuje, stačí následovat:
http://code.google.com/p/mapnik-utils/wiki/WmsInstallGuide
a http://trac.mapnik.org/browser/trunk/docs/ogcserver/readme.txt

Má to dost závislostí:
* Stáhnout jonpy + python setup.py install
* apt-get install python-imaging python-lxml

Troubleshooting

>PSQL error: FATAL:  Ident authentication failed for user “osm” in layer ‘leisure’
Postgre nezná aktuálního uživatele, je nutné povolit www-data
viz http://www.depesz.com/index.php/2007/10/04/ident/

>”importError: No module named ogcserver.cgiserver”
Spouštěl jsem “python” ve složce, kde byl i mapnik.py, takže to dalo přednost tomuto souboru před modulem.

>verze python-mapnik_0.7.1-5_i386.deb nefungujuje, hlásí:

$ python generate_image_boh.py
Traceback (most recent call last):
  File "generate_image_boh.py", line 16, in
    import mapnik
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/mapnik/__init__.py", line 53, in <module>
    from _mapnik import *
ImportError: /usr/lib/pymodules/python2.6/mapnik/_mapnik.so: undefined symbol: _ZN6icu_4413UnicodeStringD1Ev

je třeba přeinstalovat - použil jsem předchozí: dpkg -i /var/cache/apt/archives/python-mapnik_0.7.1-1+b1_i386.deb

>mapnik segfaults on wrong xml - see bug #566

i downloaded OSM mapnik style from SVN and there I run generate_image.py. When I supply the default xml stylefile (without some settings), I get some xml errors and *segmentation fault*. Its during mapnik.load_map().

Napiš komentář

Pokud máš co říct, napiš svůj názor nebo komentář. Případně se neboj opravit chybu na stránce nebo jakoliv sám přispět.

(c) 2008 Pavel Zbytovský — for updated microsite see www.zby.cz